Forelesningens kunst – boklansering på Litteraturhuset

Tirsdag 1. mars lanseres boka «Forelesningens kunst» på Litteraturhuset. Boka er resultatet av et forskningsprosjekt med samme navn, hvor utgangspunktet og forskningsobjektet har vært forelesningen som en sentral form for undervisning. I prosjektet har forelesningen som undervisningsform blitt studert i lys av den akademiske lærdomshistorien, samtidig som det også har vært et mål å stille spørsmål om forelesningens funksjon og betydning i dag.

I sin omtale av boka skriver forlaget UNIPUB blant annet:

«Forelesningens kunst» handler om forelesningen som sjanger. Bidragsyterne diskuterer temaet fra ulike faglige ståsteder og med ulike innfallsvinkler. Kapitlene tar opp klassiske retoriske begreper, idéhistoriske perspektiver på forelesningen, analyser av tidligere forelesere i universitetets historie, empiri fra forelesningsinspirert klasseromsundervisning, praktiske vurderinger av forelesningens styrker i våre dager, samt utfordringer ved bruk av ny teknologi i forelesninger.

Les mer om lanseringen og programmet her.

Tid: Tirsdag 1. mars kl 10.00-13.00

Sted: Litteraturhuset, Amalie Skram

Diskutér på facebook