Seminar om kjønn, lesing og kommunikasjon i skolen

I samarbeid med Institutt for lingvistiske og nordiske studier inviterer Senter for tverrfaglig kjønnsforskning til seminar onsdag 16. februar, i anledning rapporten fra PISA-prosjektet, som ble publisert i desember i fjor.

Innledere er Harriet Bjerrum Nielsen og Atrid Roe, som skal snakke om henholdsvis Samhandlingsmønstre, kommunikasjon og kjønn i
klasserommet, og PISA 2009 i et kjønnsperspektiv: utviklingstrekk i leseferdigheter og holdninger fra 2000 til 2009.

Les mer om seminaret her.

Tid: onsdag 16. februar kl 13.15-16.00

Sted: Rådssalen, Lucy Smiths hus (tidligere Administrasjonsbygget), Blindern

Diskutér på facebook