Andreassen med svar på Søbyes kritikk

Etter Espen Søbyes kritikk av NFF i Klassekampen 2. februar imøtegjekk Trond Andreassen, generalsekretær i NFF, kritikken i Klassekampen 3. februar. Innlegget til Andreassen er ikkje tilgjengelig på nett, men på nettstaden til NFF kan du lese meir om saka.

Diskutér på facebook