Kunstige litterære grenser?

Hvorfor vil ikke Den norske Forfatterforening kjempe for norsk litteratur? spør Ivo de Figueiredo og Morten Strøksnes i sin kronikk «Litterære murer» i Aftenposten i dag. I kronikken kritiserer de Den norske Forfatterforening (DNF) for å bygge opp kunstige litterære grenser mellom skjønnlitteratur og sakprosa, etter at de begge har fått avslag på sin søknad om medlemskap i foreningen. I DNFs lover står det at enhver forfatter som bor i Norge eller er norsk statsborger kan bli medlem hvis vedkommende har skrevet og offentliggjort «verker av litterær verdi», noe som dermed skulle inkludere lesverdig litterær sakprosa. Men, som forfatterne skriver:

I forrige uke mottok vi avslaget. Her presiseres det at DNF med «litterær verdi» sikter til «skjønnlitterære bøkers litterære verdi». Vi skriver litterær sakprosa, og avvises på formelt grunnlag. Bøkene våre er ikke engang lest. Vi er skuffet, og mener at DNF med dette viker unna en viktig litteraturpolitisk kamp.

Les hele kronikken på Aftenpostens nettsider.

 

Diskutér på facebook