Redaksjonsrådsmøte i tidsskriftet Sakprosa

Onsdag 12. januar møttes redaksjonen og redaksjonsrådet i det vitenskapelige nettidsskriftet Sakprosa til et heldagsseminar for å vurdere status quo og diskutere hvordan tidsskriftet skal arbeides med og utvikles videre. Redaksjonsrådet har 16 medlemmer fra forskningsmiljøer i Norge, Sverige og Danmark, og har som sitt formål å bidra til å utvikle sakprosaforskningens omdømme som et dokumentert akademisk felt i Norden.

I løpet av en lang og konstruktiv dag ble flere viktige spørsmål diskutert, som for eksempel hvorfor det er nødvendig med et skandinavisk tidsskrift for sakprosa-forskning, hva som kjennetegner gode vitenskapelige tidsskrifter, om det vil være  formålstjenlig å publisere på engelsk, og hvordan tidsskriftet bør organiseres. I tillegg ble det bestemt at Anders Johansen, nylig tiltrådt sakprosaprofessor ved Universitetet i Bergen, skal være en del av tidsskriftets redaksjon.  Seminaret ble avsluttet med et visjonært gruppearbeid, hvor gruppene til slutt presenterte hvert sitt «scenario» om hvor tidsskriftet Sakprosa kommer til å være 12. januar 2013.

Diskutér på facebook