Om åndsliv og festtaler

«Den politiske stridens retorikk er blitt behandlet side om side med journalistikkens, reklamens, forskningens, rettspleiens. Snart er det bare festens som mangler. Dét er til gjengjeld både besynderlig og bekymringsfullt, for aldri tales det mer enn i festlig lag, og aldri medfører det større påkjenninger for utøvere og publikum.«

Dette skriver sakprosaprofessor Anders Johansen, og det er nettopp festretorikk han tar for seg i sitt særdeles lesverdige og interessante kåseri «Over klokken tolv – Festtalen i norsk åndsliv«, trykt i siste utgave av Norsk medietidsskrift.

Kåseriet er absolutt anbefalt lesning, og har du fri tilgang til tidsskriftdatabasen idunn.no, finner du det her.

Diskutér på facebook