Nytt nummer av tidsskriftet Sakprosa!

I dag ble et nytt nummer av det vitenskapelige, elektroniske tidsskriftet Sakprosa publisert, og de tre artiklene som publiseres denne gang springer alle ut av masteravhandlinger fra Universitetet i Oslo.

Hilde Fossanger skriver om en mektig, men lite studert sjanger, nemlig stillingsannonsen, eller mer presist: stillingsannonsen forstått som brandingtekst, i lys av blant annet Habermas’ teori om kommunikativ handling og hans begreper om system– og livsverden. De to artiklene av henholdsvis Eirik Vatnøy og Hilde Marie Tvedten har begge norske partiprogrammer som tema, men tross tematisk likhet er det likevel to svært forskjellige studier. Vatnøy presenterer i sin artikkel en teksthistorisk undersøkelse av hvordan sjangeren norske partiprogram etableres i perioden 1884-1906, med utgangspunkt i tekster fra partiene Høyre/Høire og Arbeiderpartiet. I Tvedtens artikkel undersøkes også Arbeiderpartiets partiprogram, men i et helt annet perspektiv: Tvedten har undersøkt hvordan Arbeiderpartiet i 2008 gjennom Internett forsøker å åpne opp for innspill utenfra i arbeidet med partiprogrammet, og hun viser hvordan partiprogrammet kan forstås som en dialogisk tekst.

God lesning!

Og skulle du ha kommentarer eller artikkelidéer, er du når som helst velkommen til å kontakte redaksjonen eller medlemmer av det nordiske redaksjonsrådet.

Diskutér på facebook