Lite naturvitskapelig sakprosa

I nettavisa forskning.no har geolog Henrik Svensen i dag publisert eit noko nedslåande innlegg om det han kallar «litterær sakprosa med naturvitenskapelig innhold». – Etter å ha søkt gjennom nettsidene til ei heil rekkje forlag, har han funne at det i 2010 er utgitt kun to populærvitskapelige sakprosabøker om naturvitskap! Les heile blogginnlegget her.

Diskutér på facebook