En triumf!

At Anders Johansen nå har takket ja til det andre, norske sakprosaprofessoratet er en triumf for det norske sakprosaforskningsmiljøet. Han har i mange år vært en energisk forsker, taler og samfunnsdebattant, og ikke minst har han skrevet en mengde glimrende sakprosatekster i mange sjangere. I sakprosaundervisningen ved Universitetet i Oslo har vi særlig dratt nytte av hans og Jens Kjeldsens innsiktsfulle tekster i pionerarbeidet Virksomme ord, en samling med norske politiske taler. Men også Johansens Talerens troverdighet og de litterært svært interessante Særoppgave. Livssyn og Samtalens tynne tråd har vært å finne på pensumlistene. I fjor kom også Skriv! Håndverk i sakprosa fra denne skrivekunstneren. Når mye av sakprosaforskningen til nå har hatt sitt tyngdepunkt i språk-, tekst- og litteraturvitenskap, vil sosialantropologen, medieforskeren og retorikeren Anders Johansen representere en kjærkommen utvidelse. I denne omgang ønsker vi å gratulere Johansens kolleger og kommende sakprosastudenter i Bergen – og oss selv!

Diskutér på facebook