Årets Klarspråkpris tildelt Utlendingsdirektoratet

16. november kunne fornyingsminister Rigmor Aasrud overrekke årets Klarspråkpris til Utlendingsdirektoratet (UDI), for deira særdeles vellukka arbeide med å forbetre kommunikasjonen med publikum. I grunngjevnaden for tildelinga står det blant anna:

Årets vinner av prisen arbeider helt forbilledlig med klarspråk. Alle dokumenter som juryen har hatt tilgang til, har vært velskrevne, forståelige og nesten feilfrie. Årets vinner skriver og publiserer gode tekster både på bokmål og nynorsk. Med humør og engasjement gjennomfører etaten et klarspråksarbeid som får med alle medarbeiderne.

Klarspråkprisen er ein del av prosjektet “Klart språk i staten”, som vart starta i 2008, og i sin tale på utdelinga kom fornyingsministeren med den gledelige meldinga at ho no vil forlenge prosjektet med enda to år. Ho sa også at ho ynskjer å utvide aktivitetane noko, blant anna ved å ta initiativ til eit samarbeid med Justisdepartementet, og ved å sjå nærmare på mulige samarbeidsprosjekt med for eksempel Universitetet i Oslo og eventuelt andre relevante forskningsmiljø.

Les heile talen til fornyingsminister Rigmor Aasrud her.

Diskutér på facebook