Heldagsseminar om dansk-norsk offentlighet på 1700-tallet

10. desember arrangerer forskningsprosjektet Mangfoldige offentligheter og Kultrans heldagsseminaret “Borgerlig offentlighet? Utviklingen av en dansk-norsk offentlighet på 1700-tallet”, med bidrag fra blant andre Ragnvald Kalleberg, Liv Bliksrud, Rolf Nøtvig-Jakobsen, Kjell Lars Berge og Mona Ringvej.

Tid: Fredag 10. desember, kl. 10.00 – 15.30
Sted: P.A Munchs hus, seminarrom 454

Les hele programmet her.

Diskutér på facebook