Nytt retorikkseminar: «Lederskapende retorikk»

Mandag 8. november er det klart for et nytt retorikkseminar, denne gang med Lena Lid Andersson fra Handelshögskolan i Stockholm, som i 2009 leverte sin doktoravhandling “Ledarskapande retorik” – en internasjonalt prisbelønnet avhandling både i Europa og USA.

I avhandlingen skriver Andersson:

Min utgångspunkt är att ledarskap handlar om påverkan och att en del av denna påverkan är värdebaserad. Den här studien handlar om enskilda ledares påverkan, det vill säga hur en ledare påverkar värdebaserat genom sin person. Jag är intresserad av att undersöka föreställningar om enskilda ledare; varför, hur och vilken betydelse de ges. (s. 23)

Anderssons empiriske materiale har vært samtlige generalsekretærer i FN, med særlig vekt på Dag Hammarskjöld, og hennes teoretiske perspektiv er en interessant og fruktbar kombinasjon av lederskapsteori, dygdsetikk og klassisk og moderne retorikk.

Med utgangspunkt i sine forskningsresultater vil Andersson 8. november så diskutere spørsmål som: Hvordan blir man troverdig som leder? Hvordan skaper man visjoner som fungerer? Hvorfor får enkelte ledere så mye oppmerksomhet?

Og mens vi venter på Andersson, er det dessuten verdt å sjekke ut hennes faglige og fine blogg:  http://lenalidandersson.wordpress.com/, hvor man blant mye annet kan laste ned doktoravhandlingen “Ledarskapande retorik”. (Det er også verdt å merke seg at Andersson skriver at hun “ser bloggandet som en del av den tredje uppgiften som forskare” – Et eksempel til etterfølgelse?)

 

Tid: Mandag 8. november kl. 12.15-13.30

Sted: Seminarrom 12, P.A Munchs hus

 

Diskutér på facebook