Sakprosabøker får mest oppmerksomhet!

Selv om skjønnlitteraturen «knuser sakprosaen når det gjelder salgstall«, er det sakprosabøker som får oppmerksomheten i mediene, står det i en artikkel i Klassekampen i dag.

I artikkelen siteres blant andre sakprosaprofessor Johan Tønnesson, som forklarer den økte oppmerksomheten rundt sakprosaen med at mye av dagens sakprosa er viktig for norsk offentlighet, og at sakprosa stiller en «virkelighetshunger» hos folk.

Forlagsredaktør Einar Ibenholt peker også på viktigheten av det virkelighetsnære – både når det gjelder skjønnlitteratur og sakprosa, og han understreker at for et forlagshus er det viktig å være relevant for offentlig debatt.

Tittelen på artikkelen er «Gjør journalistenes jobb«, og et av hovedspørsmålene er om ikke sakprosaforfattere i dag gjør en jobb journalistene burde gjort, nemlig sørge for god og grundig journalistikk – noe dagspressens krav gjør vanskelig, men som sakprosabøker altså gir rom for.

Les hele artikkelen her (pdf).

Diskutér på facebook