Open forelesning for skriveforskningsinteresserte

I regi av Kunnskap i Skolen (KiS) og forskargruppene CAMP/SPRING ved Universitetet i Oslo, vil professor Ann Lieberman torsdag 19. august halde forelesninga ”Documenting the effectiveness of the National Writing Project Programs”.  Lieberman er seniorforskar ved Stanford University, og blant mykje anna har ho vore ansvarlig for ei evaluering av såkalla National Writing Project Programs i USA. I forelesninga vil ho gjere greie for evalueringa og diskutere kva ein kan lære av denne måten å organisere slike etterutdanningsprogram på.

Forelesninga vil være interessant og relevant for alle som er opptekne av skriveforskning og etter- og vidareutdanningsproblematikk generelt.

Tidspunkt: torsdag 19. august, kl. 10.15-11.30

Stad: seminarrom 231, Helga Engs Hus, UiO

Les meir om forelesninga og Liebermann på KiS sine nettsider.

Diskutér på facebook