Konferanse om fagdidaktikk

Karlstads universitet inviterer i mai neste år til NOFA 3 – den tredje nordiske konferansen om fagdidaktikk. Tema for konferansen er komparasjon – utveksling mellom land, fagområder, teorier, metoder, spørsmål og resultat. Det vil bli plenumsforelesninger samt mulighet til å delta i seminargrupper og diskutere fagdidaktiske spørsmål. Blant plenumsforeleserne er Professor Svein Sjøberg (naturvitenskapelig fagdidaktikk, Universitetet i Oslo), Professor Ellen Krogh (forskning på skriving i alle fag, Syddansk Universitet) og Docent Bengt Schüllerquist (samfunnsvitenskapelig fagdidaktikk, Karlstads universitet).

Tidspunkt: 11.-13. mai 2011
Sted: Karlstads universitet, Sverige

Last ned plakat.
Se nettsider med informasjon om program og påmelding.

Diskutér på facebook