Nordisk konferanse om skriving og lesing

«Skriv! Les!» er tittelen på den nordiske forskerkonferansen som neste år skal foregå i Stavanger. Konferansen arrangeres av Skrivesenteret i Trondheim og Lesesenteret i Stavanger, og innhenter hovedforedragsholder David Pearson  fra University of California, Berkeley, USA. I tillegg vil blant andre Åsa af Geijerstam (Uppsala Universitetet, Sverige) og Øistein Anmarkrud (Universitetet i Oslo, Norge) gjesteforelese.

Konferansen tar sikte på å skape et møtested for lese- og skriveforskning.
Les mer om konferansen, deltakelse og påmelding.

Tidspunkt: 31. mai-1. juni 2011
Sted: Lesesenteret i Stavanger

Diskutér på facebook