Ny bok om juss og retorikk.

Universitetsforlaget har nylig sluppet boka Rett, retorikk og juridisk argumentasjon med undertittelen Keiserens garderobe og andre essays. Dette er Hans Petter Gravers tredje bok om rett og retorikk.

Gravers motivasjon for å skrive boka – og for å engasjere seg i retorikkfaget i utgangspunktet – var flere års utilfredshet ved Rettskildelæren. Ifølge ham selv reflekterer denne i for liten grad over åpenbare strukturer i juridisk argumentasjon, som for eksempel bruken av prinsipper, og at den ikke har stor nok forklaringsverdi i forhold til de vurderingene man foretar som ledd i juridiske slutninger.
«I retorikken fant jeg en nøkkel inn til særlig den tause kunnskapen hos juristene – det som ikke sies, men som tas for gitt og som har stor betydning for hvordan man argumenterer og vurderer. Senere fant jeg at denne tilnærmingen er fruktbar også for bevislæren,» sier Graver på hjemmesidene til Det juridiske fakultet.

Boka inneholder både arbeider som viser frustrasjonen over rettskildelæren og arbeider som utdyper retorikken fra Gravers tidligere bøker om rettsretorikk. Særlig er betydningen av fortellinger og fortellerteknikker i domsbegrunnelse vektlagt, sammen med stil og det psykologiske forholdet til språk og begreper.

Les mer om boka på Universitetsforlagets sider.

Diskutér på facebook