Nasjonal konferanse for Norsk som andrespråk

Universitetet i Bergen inviterer til konferanse for Norsk som andrespråk (NOA) på Voss til høsten. Frist for å melde seg på som innleder eller med posterpresentasjon er 15. juni; ta kontakt på noa-konferansen@nulllle.uib.no

Tidspunkt: 14. og 15. oktober 2010
Sted: Fleischer’s Hotel, Voss

Les mer om konferansen.

De foreløpige hovedinnlederne er:

• Ulla Connor frå Indiana University: Culture in Second Language Writing

• Lise Iversen Kulbrandstad frå Høgskulen i Hedmark: Norsk andrespråksforskning om literasitet – Status om lesing

• Anne Golden & Rita Hvistendahl frå Universitetet i Oslo: Norsk andrespråksforskning om literasitet – Status om skriving

•Prosjektgruppe frå Høgskulen i Bergen: «God nok norsk», vil presentera eit aksjonsforskingsprosjekt der skriftlege tekstar frå minoritetsspråklege elevar utgjer eit viktig datagrunnlag

• Kari Tenfjord og Cecilie Carlsen frå Universitetet i Bergen: Elevteksten – sett med andrespråksforskeren og språktesterens blikk

Diskutér på facebook