Tverrfaglig multimodal skriving

KiS/SPRING inviterer til gjesteforelesning onsdag 5. mai med den amerikanske professoren Paul M. Rogers. Rogers har fulgt 40 Stanford-studenter fra ulike fag gjennom fem år, for å kartlegge deres utvikling som skrivere. På onsdag foreleser han om prosjektet sitt ved Universitetet i Oslo. Tittelen er: «Writing in the New Media Landscape and Across the Curriculum: Results from the Stanford Study of Writing».
Etter forelesning blir det anledning til dialog.

Tidspunkt: onsdag 5. mai, kl. 10.15 – 12.00
Sted: Seminarrom 233, Helga Engs hus, Blindern i Oslo

Les mer.

Diskutér på facebook