Retorikk – en betydningsgenererende mekanisme

Professor emeritus Jostein Børtnes, Universitetet i Bergen, holder forelesning over Jurij Lotmans artikkel «Retorikk – en betydningsgenererende mekanisme» i morgen. Forelesningen er en del av universitetsemnet Slavisk tekst- og litteraturteori, men er åpent for andre så lenge det er plass i lokalet.

Tidspunkt: onsdag 28. april, kl. 10.15-12.00
Sted: seminarrom 4, P.A. Munchs hus, Blindern.

Diskutér på facebook

Én kommentar til “Retorikk – en betydningsgenererende mekanisme

  1. Frågan om betydelsemekanismerna i språket sysselsätter mig mer än någonsin. Det är på tiden att börja uppfatta retoriken som uttryckandets konst, inte som övertygandets konst. Att övertyga är en sekundär funktion som vilar på valet av uttryck som träffar den mening som kan förena talarens och hörarens förståelse av något. Ordbildningsläran är därför grunden till en förståelse av vad metafor och metonymi är. Den rådande metaforteorin är skapad inom litteraturvetenskapens domvärjo och bygger på en uppfattning av språket utifrån seendet och ögats «synvinkel». Det beror på att skriftspråket tog hegemonin över språket, såsom Ong «klargjort». Ni kanske märker hur jag tvingas, även här, välja ord som har med seendet att göra, när det handlar om förståelse. Det urspringliga språket satt inte fast som i en skrift, den byggde på örats «hörvinkel» (inte synvinkel). Utifrån idéer som förknippades med visa ljud konstruerar vi, i nya situationer, nya ord vars familjelikhet kan kännas igen.

Kommentarfeltet er inaktivt, bli med i diskusjonen på facebooksiden!