Konferanse om akademisk skriving

Den internasjonalt betydningsfulle skriveforskeren Olga Dysthe står i spissen for konferansen  Academic writing from bachelor to PhD som skal foregå til høsten. Til denne spennende konferansen – som skilter med ledende forelesere fra feltet akademisk skriving – arbeides det nå med å rekruttere folk fra eksterne miljøer, spesielt forskere med medisinsk og naturvitenskaplig bakgrunn. Konferansen blir et avskjedsarrangement for Olga Dysthe, som går av med pensjon til jul.

Les mer og foreslå bidragsytere!

Diskutér på facebook