Sakprosabibliografien er lansert!

Forskningsmiljøet norsk sakprosa kunne stolt presentere prøveutgaven av Sakprosabibliografien på Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforenings årsmøte søndag 21. mars. Møtedeltakerne fikk se en kort presentasjon og demonstrasjon av den annoterte bibliografien over sakprosaforskning i Norge siden 1900; forhåpentligvis vil den bli et nyttig verktøy for alle som interesserer seg for og befatter seg med sakprosaforskning. I denne databasen finnes, foruten bøker, tidsskriftartikler og avhandlinger, også kapitler og deler av større utgivelser – mange av dem med lenke til fulltekstversjon på nett. Vi er meget fornøyde med at Sakprosabibliografien nå er tilgjengelig og klar for oppdatering og videreføring.

Besøk Sakprosabibliografien selv og les mer om hva Sakprosabibliografien er.

Diskutér på facebook