Debattmøte om grunnleggende ferdigheter i skolen

Hva skjer med de grunnleggende ferdighetene i skolen?

NIFU STEP-rapporten «Kunnskapsløftet – tung bør å bære?» (42/2009) dokumenterer at det på skolenivå er mangelfull forståelse av hva grunnleggende ferdigheter er.  På bakgfrunn av dette arrangerer Kunnskap i skolen (KiS), i samarbeid med Landslaget for norskundervisning (LNU) et debattmøte. Møtet skal diskutere hva som kan gjøres for at de grunnleggende ferdighetene kan fylle den rollen de er tiltenkt. Er for eksempel rammeplanen for de nye lærerutdanningene god nok på dette punktet?

Tidspunkt: tirsdag 6. april kl 16.15-18.00
Sted: Personalkantinen, Georg Sverdrups hus (2. etg på Universitetsbiblioteket), Blindern i Oslo.

Innledere:
• Frøydis Hertzberg* (Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO, medlem av forskergruppen bak NIFU STEP-rapporten)
• Christian Bjerke* (Høgskolen i Østfold, lærerutdanningen og leder for Landslaget for norskundervisning)
• Synnøve Matre *(leder for Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning, Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Kommentatorer:
• Statsråd Tora Aasland
• Høyres representant i Stortingets utdanningskomité Svein Harberg
• Dekan Knut Patrick Hanevik, HiO, medlem av det sentrale rammeplanutvalget for ny lærerutdanning

Møteleder: Johan Tønnesson, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO

Diskutér på facebook