Retorikkseminar mandag 1. mars

Mandag førstkommende  inviterer forskergruppen for tekst og retorikk til vårens første retorikkseminar. Førsteamanuensis Eivind Engebretsen ved Høgskolen i Oslo og Kristin Heggen (seksjon for helsefag, Det medisinske fakultet, UiO) er i gang med et spennende prosjekt om en ny, maktfull sakprosasjanger: Tilsynsrapporten. Dette vil de gjerne presentere og diskutere.

Tidspunkt: mandag 1. mars kl 1215-1330
Sted: Undervisningsrom 3, Georg Sverdrups hus, Blindern i Oslo

Seminaret er gratis og åpent for alle.
Vel møtt!

Mer om seminarets innhold:
“Tilsynsrapportens retorikk. Om en ny og maktfull sjanger.”

Tilsyn griper om seg som en styringsteknikk i offentlig sektor. Dokumentasjon, akkreditering og kvalitetskontroller er eksempler på at profesjoners arbeid styres av ulike kontroll- eller revisjonssystemer. Foreleserne er opptatt av hvordan revisjonssamfunnet påvirker profesjoners yrkesutøvelse og den enkelte profesjonsutøvers oppfatning av sitt profesjonelle ansvar. Foreleserne har et særlig fokus på analyse avtekster, gjerne kjedelige og tilsynelatende nokså intetsigende dokumenter. Tekstene finleses i den hensikt å vaske frem nye maktformer og kunnskapskulturer.

Diskutér på facebook