Når klasserommet blir «reality»

Kunnskap i skolen (KiS) inviterer til frokostmøtet Når klasserommet blir «reality».

Fra invitasjonen:
«I de siste årene er det kommet flere dokumentarpregede filmer og TV-serier som følger elever eller hele klasser gjennom en periode. Seriene gir interessante innblikk i de utfordringene skolen står overfor, og ikke minst oppfordrer de til refleksjon rundt betydningen av motivasjon. For forskere er det også et tankekors at TV-mediet legger opp til en eksponering av enkeltlærere og enkeltelever som klasseromsforskere aldri ville kunne tillate seg. Men på godt og vondt – hva kan vi lære av slike serier? I siste nummer av Pedagogisk Profil skriver Kjell Skogen om sine erfaringer fra Blanke Ark.»

Til å innlede til debatt om dette har KiS invitert personer som på ulike måter har vært delaktig i de tre siste seriene på norsk TV:

Professor Kjell Skogen, Institutt for spesialpedagogikk, («Blanke ark»)
Lærer Torunn Silva fra Årvoll skole («Lærerne»)
TV-produsent Hans Peter Hognestad/Malin Østlie («Klasse 10 B»)
En representant for Elevorganisasjonen
Møteleder er professor Kirsti Klette, styreleder i KiS.

Tidspunkt: Tirsdag 16.februar, 08.30 – 10.30
Sted: Personalkantinen, Georg Sverdrups hus, (2. etg på Universitetsbiblioteket) Blindern i Oslo

Det serveres kaffe/te og enkel frokost
Arrangementet er gratis og ingen påmelding er nødvendig

Diskutér på facebook