Årets første Prosa utgis i dag

Årets første Prosa – 01/10 – utgis i dag. Norges største litteraturtidsskrift har som alltid godt bokstoff og saker til debatt!
 
Fra innholdet:
Vinneren av Prosas essaykonkurranse
Prosa utlyste høsten 2009 en essaykonkurranse med temaet ”Min metode”. Vi har nå gleden av å presentere de tre sakprosaskribentene som juryen plasserte på pallen: 1. Oddgeir Osland, 2. Sigrid Bø Grønstøl og 3. Johan I. Borgos. Essayene publiseres i Prosa og på www.prosa.no – ett essay i hvert av vårens tre nummer. Les også juryens begrunnelse for tildeling av førsteplassen til Osland på våre nettsider
 
Makt og teknologi i internasjonal bokbransje
«Teknologihypen har dominert debatten om bokbransjen det siste året. Dermed har man mistet av syne hvordan digitale løsninger kun er en av flere strukturelle endringer i internasjonal forlagsverden. Maktforskyvingen i bransjen, fra forfattere og forlag til distributører, er ett eksempel,» skriver medieprofessor Helge Rønning.
 
Etikk, jus og krigerkultur
En debatt om etikkopplæringen i forsvaret er under oppseiling, foranlediget av artikkelen ”Krisetilstander i Hæren” i Offisersbladet. Hvordan diskuteres etiske og juridiske spørsmål i soldatenes lærebøker? Og hva utelates? spør jurist og stipendiat ved UiO Erlend M. Leonhardsen – som har studert et knippe bøker om etikk, jus og militærmakt.
 
Hvite bekymringer og fargede problemstillinger
«Er Norge slik vi kjenner det i ferd med å forvitre? Eller fungerer norsk, flerkulturelt hverdagsliv godt for den som klarer å se forbi den opphausete debatten? Virkelighetsoppfatningene spriker så kraftig at det er vanskelig å forstå at forfatterne av det siste årets norske bokutgivelser om innvandring og integrering befinner seg i samme samfunn,» hevder forskerne Julia Orupabo og Marjan Nadim i dette bokessayet.

Diskutér på facebook