Vi minner om høsten siste retorikkseminar ved Universitetet i Oslo:

Øyvind Ihlen,  nytilsatt professor i kommunikasjon og ledelse ved  BI,
foreleser over temaet  ”Retorikk og samfunnsansvar”.

Ihlen er en av Norges fremste eksperter på forholdet mellom organisasjons-
og bedriftsledelse og retorikk- og kommunikasjonsarbeid. Han har publisert
en lang rekke bøker og artikler internasjonalt og nasjonalt om emnet. Han
siste bok er ”Public Relations and Social Theory”  utgitt på Routledge i
2009.
Tidspunkt: mandag 7. desember kl 12.15-13.30
Sted: seminarrom 12, P.A. Munchs hus, Blindern.

Diskutér på facebook