OBS: påmeldingsfristen går ut i morgen…

…for den som vil delta på etablering av Nasjonalt nettverk for  for norskdidaktisk forskning (NNDF) ved Høgskolen i Oslo 20. januar 2010. Arrangementet er et heldagsopplegg bestående av et forskerkurs, en plenumsforelesning, lunsj og selve konstitueringsmøtet. Forsker kurset er i utgangspunktet beregnet på stipendiater, men alle med interesse for feltet er velkomne. Hele arrangementet er gratis og påmelding skjer til sigmund.ongstad@nulllui.hio.no innen 1. desember.

Last ned mer informasjon og program.

Diskutér på facebook