Framtidens bibliotek

Hva gjør e-boka med norske bibliotek? Vil stadig mer digitalisering av innholdet i bibliotekene føre til mindre bruk av det fysisk biblioteket? Hva må skje om biblioteket skal fortsette å være et tilbud folk faktisk bruker? Kan bibliotekene lære noe av måten Litteraturhuset i Oslo drives? Eller har folkebibliotekene mer å lære av Idea Store i London?

Tidsskriftet Prosa inviterer til samtale om e-boka denne uka. Bli med å diskutere spørsmålene knyttet til framtidens bibliotek med mange av Norges mest sentrale biblioteksfolk. Denne samtalen er en oppfølging av Prosas reportasjeserie om bibliotek, som har pågått i alle årets seks nummer i 2009 (se http://prosa.no/bibliotek).

Tidspunkt: lørdag 14. november kl 13.00-14.00
Sted: Litteraturhuset i Oslo
Inngang er gratis – det er åpent for alle.

Panel: Tone Moseid, konstituert avdelingsdirektør, avdeling for bibliotekutvikling i ABM-utvikling, Heikki Knutsen, avdelingsleder på Deichmanske bibliotek, Majorstua, Jonas Svartberg Arntzen, gruppeleder IT-utvikling og web, Drammensbiblioteket, Silje Riise Næss, programansvarlig, Litteraturhuset, Svanhild Aabø, førsteamanuensis ved bibliotekutdanningen, Høgskolen i Oslo, tilknyttet forskningsprogrammet «biblioteket som møteplass». Ordstyrer: Karianne Bjellås Gilje, redaktør i Prosa.

Prosa-samtalen er en del av Tidsskriftdagen 2009. Se hele programmet her: www.tidsskriftforeningen.no

Diskutér på facebook