Krass kritikk av Kulturrådets innkjøpsordning for sakprosa

“Sakprosapengene går altså til alle andre enn sakprosaforfatterne.”

Dette hevdet forfatter Bjørn Vassmo i sin kronikk i Dagbladet søndag 1. november. I kronikken kritiserer han komiteen som velger ut sakprosaverk til innkjøpsordningen for å være lukket, for å underkjenne sakprosaen og for å favorisere Oslo. 75 % av komiteen er fra Oslo, og enda fler er tilknyttet Universitetet i Oslo, ifølge Vassmo, som nylig opplevde at hans egen bok Sjelens sult ikke ble kjøpt opp av ordningen. Forfatteren, som også ble intervjuet i Dagbladet samme dag, mener Kulturrådet burde kontrolleres av Riksrevisjonen.

Kulturrådets direktør Ole Jacob Bull kaller kritikken unyansert i et svarende intervju i Klassekampen i går, tirsdag 3. november. Han påpeker dessuten at Kulturrådet har liten innflytelse over sammensetningen av komiteen. “Det er organisasjonene som Forfatterforeningen, Forleggerforeningen, Bibliotekforeningen og andre, som foreslår medlemmer,” sier han.

Kilder (finnes foreløpig ikke på nett):
“Kulturrådets ukultur” i Dagbladet søndag 1. nov 2009
“Krever gransking av kulturrådet” i dagbladet søndag 1. nov 2009
“Unyansert Vassnes” i Klassekampen tirsdag 3. nov 2009

Diskutér på facebook