Retorikkseminar: Kjønnet krigsretorikk

Førstkommende retorikkseminar ved Universitetet i Oslo har tittelen «Kjønnet krigsretorikk – taushetens retorikk, retorikkens taushet». Seminaret er åpent for alle.

Tidspunkt: 9. november kl 12.15-13.30
Sted: seminarrom 12, P. A. Munchs hus, Blindern i Oslo

Foredragsholder Berit von der Lippe fra BI sier følgende om forelesningen:

«De nasjonale demokratiene har de siste tiårene blitt stilt overfor helt nye utfordringer når tidligere nasjonale politikkområder skal ivaretas på internasjonalt nivå. Byggingen av «Norge» som internasjonal merkevare foregår i økende grad gjennom en internasjonal engasjementspolitikk når det gjelder demokrati, menneskerettigheter, konfliktløsning, fred – og likestilling. Dette er noe av konteksten for mine blikk rettet  mot tidligere forsvarsminister Strøm-Erichsens retorikk og norsk ‘engasjement’ i Afghanistan. I fokus står følgende spørsmål: Hvordan gjenspeiles den økte kunnskapen om – og den uttalte viljen til – kjønnssensitive tiltak i norsk freds-/krigs eller forsvarsretorikk?»

Diskutér på facebook