Digital dannelse

«Hva skjer med elevens læring når IKT tas i bruk i undervisningen? Hvilke konsekvenser får nettbaserte læringsressurser for måten elevene arbeider på? Hvordan mestrer lærerne å komme forventningene om den ‘digitale skolen’ i møte?»

Disse spørsmålene stilles i den nylanserte boken Enter – veien mot en IKT-didaktikk, som har Svein Østerud som redaktør. I forbindelse med lanseringen inviterer Gyldendal Akademisk forlag til et ettermiddagsseminar med tittelen ”Digital dannelse – finnes det?”

Tidspunkt: torsdag 1. oktober, kl 16.00–18.00
Sted: Gyldendal-huset, Shehesteds gate 4, Oslo

 Seminaret er åpent for alle, men på grunn av begrenset plass gjelder først til mølla-prinsippet. Påmelding til Beate Molander Hellberg på e-post: bmo[at]gyldendal.no. Spørsmål eller kommentarer kan også rettes til henne på telefon: 22 99 05 72
                                                                                       

Seminarprogram:

1530-1600           Registrering og enkel bevertning

1600-1605           Velkommen v/Ida Hansteen, redaksjonssjef Gyldendal Akademisk

1605-1610           Kort introduksjon til temaet, v/ Sten R. Ludvigsen (ordstyrer)

1610-1630           Hvorfor måling av digitale ferdigheter er nødvendig for den digitale dannelsen, v/ Morten Søby

1630-1650           Er IKT norskfagets innbruddsverktøy?, v/ Ove Eide

1650-1700           Spørsmål fra salen

1700-1710           Pause med forfriskninger

1710-1730           Hva har IKT å gjøre med dannelse?, v/ Lars Løvlie

1730-1750           IKT-didaktikk i praksis: Presentasjon av ENTER, v/ Redaktør Svein Østerud m/forfattere

1750-1800           Spørsmål og kommentarer fra salen og avslutning

Litt om de som medvirker under lanseringsseminaret:

Sten R. Ludvigsen er leder for InterMedia (senter for tverrfaglige studier i nye medier og kommunikasjonsteknologi) ved Universitetet i Oslo

Morten Søby er daglig leder av ITU – forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning.

Ove Eide er leder for utvikling og fornying ved Firda Vidaregående Skule i Sandane. Han har vært norsklektor siden 1977 og har skrevet om norskfaget i mange sammenhenger.

Lars Løvlie er professor emeritus ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo, og er medlem av universitetets dannelsesutvalg.

Svein Østerud er professor emeritus ved InterMedia, Universitetet i Oslo. I perioden 1998–2007 ledet han de NFR-finansierte forskningsprosjektene: «Ny teknologi – nye praksisformer», «Literacy og konvergerende medier» og «Learning in School and at the Library». Han har utgitt en rekke bøker.

Diskutér på facebook