Politikk i Praksis

Dette er tittelen på Kjell Lars Berges foredrag om retorikk på Litteraturhuset 29. august kl 15.00. Berge skal drøfte retorikken som politikkens grunnleggende demokratiske redskap, og illustrere ulike former for politisk retorikk. Gratis adgang!
Les mer om foredraget.

Diskutér på facebook