Ingen sakprosa i den kulturelle skolesekken?

I Regjeringens biblioteksmelding gis Norsk forfattersentrum ansvaret for å formidle litteratur til barn og unge gjennom Den kulturelle skolesekken.  Som kjent har Norsk forfattersentrum stengt sakprosaforfattere ute, og dermed frykter kvalitets-sakprosaforfatterne at litteraturformidling blir identisk med skjønnlitteraturformidling. Det uheldige ved dette har opposisjonen på Stortinget nå forstått, og Line Baugstø, styreleder i Norsk forfattersentrum, åpner for at sakprosa som er tilstrekkelig kunstnerisk kan pakkes i den attraktive sekken.  (Aftenposten Morgen 11.6., Kultur s. 7).

Diskutér på facebook

Én kommentar til “Ingen sakprosa i den kulturelle skolesekken?

  1. Se også dagens Klassekampen, side 27.

    Her understreker leder av Norsk Forfattersentrum Ingvild C. Herzog at Litteraturbruket, som eies av Norsk Forfattersentrum og utvikler og formidler litterære produksjoner, også er åpent for sakprosaforfattere.

    Hun sier videre at Norsk Forfattersentrum gjerne kan snakke om samarbeidsproduksjoner med sakprosaister, men at medlemskap ikke er noen aktuell debatt.

Kommentarfeltet er inaktivt, bli med i diskusjonen på facebooksiden!