OBS! Seminar i Oslo på mandag

«Hold kjeft drittforsker!»

Dette var overskriften i Universitas som i kjølvannet av Snåsamann-saken pekte på at ikke all formidling er populær.  De siste dagers diskusjoner omkring fossilet Ida reiser spørsmål om hvor langt forskere  skal gå i å agere «spinndoktor».  Akademisk forum skal diskutere forskerollen i det offentlige rom.
Les mer om seminaret og programmet.

Sted: Klubben, Georg Sverdrups hus, Blindern i Oslo
Tidspunkt: mandag 8. juni kl 17.00

Det bli lett servering fra kl 16.00, på terrassen dersom været er pent.

På programmet:

Paneldebatt med:

Redaktør Per Egil Hegge, Aftenposten

Førsteamanuensis Harald Hornmoen, Høyskolen i Oslo

Professor Kjell Lars Berge, UiO

Professor Unni Wikan, UiO

Møtet ledes av professor Kristian Gundersen

Diskutér på facebook