Fagbokprisen 2009

Fagbokforlaget tildeler bokprosjektet Litterære grunnbegreper. Teori og tolkningspraksis av Mads Breckan Claudi årets Fagbokpris. Fagbokprisen ble opprettet av Fagbokforlaget i 1997, og består av en pengepremie på kroner 100 000 samt en kontrakt for utgivelse; vinneren blir utgitt på Fagbokforlaget det følgende året. Breckan Claudis bok er «en innføring i den litterære analysens grunnbegreper og bruken av disse i tolkningsarbeid» ifølge Fagbokforlagets nettside, der du kan lese mer om prisen og om vinneren.

Diskutér på facebook