Så si det da! «Om statlig kommunikasjonspolitikk, tilgjengelighet og åpenhet»

Norsk kommunikasjonsforening holder dagsseminar om offentlig kommunikasjon i Litteraturhuset i Oslo 26. mai med hele 283 deltakere. Fra programmet nevner vi:  Ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen i Fornyings- og administrasjonsdepartementet presenterer den nye, statlige kommunikasjonspolitikken. Margrethe Kvarenes, rådgiver Språkrådet og Sissel Motzfeldt, seniorrådgiver i DIFI, begge sentrale i Klarspråk-kampanjen, snakker om «klart språk i Staten». Johan L. Tønnesson, sakprosaprofessor, foreleser over tittelen «Klart språk er ikke alltid enkelt!» Se fullstendig program. På Kommunikasjonsforeningens nettsider får vi opplyst at «Mange informasjons- og kommunikasjonsmedarbeidere i det offentlige er skeptiske til hvorvidt den nye politikken faktisk vil føre til viktige endringer i en hektisk hverdag.» Vi oppfordrer dem til å diskutere saken her på bloggen når seminaret er over!

Diskutér på facebook