Retorikkseminar om oversettelse

Velkommen til neste retorikkseminar ved Universitet i Oslo. Det kommer denne gangen storfint besøk fra Italia, nemlig Siri Nergaard, som er semiotikkforsker sammen med Umberto Eco på universitetet i Bologna. Tema for seminaret er oversettelse, og tittelen: » I møtet mellom to skriftkulturer skapes et eget tekstrom.» Som alltid er forelesningen åpen for alle, og det er Forskergruppa for tekst og retorikk som ønsker velkommen.

Tidspunkt: Mandag 25. mai kl. 12.15-13.30
Sted: Undervisningsrom 2 Georg Sverdrups hus på Blindern i Oslo

Mer om foredragsholderen og seminaret:
Siri Nergaard er lektor i norsk ved Universitetet i Firenze. Hun har hovedfag og doktorgrad i semiotikk fra Universitetet i Bologna, og har forsket på oversettelse i en årrekke, med særlig interesse for interkulturalitet og postkolonialistisk kritikk. I foredraget skal hun diskutere hva det vil si at oversettelse skaper et eget og nytt tekstrom. Nergaard utfordrer den vante modellen som plasserer oversettelse i et todelt perspektiv: avsender vs. mottaker, det fremmede vs. det kjente. Denne tradisjonelle modellen for oversettelse reflekterer, ifølge henne,  ikke hva oversettelse egentlig er, spesielt ikke i dag, i våre stadig mer interkulturelle samfunn, som kjennetegnes av flerspråklighet, mangfold og transnasjonale identiteter.
Les fullstendig sammendrag.

Diskutér på facebook