Seminar om sakprosa og etikk

10. juni vil Forskningsmiljøet norsk sakprosa – i samarbeid med frilansutvalget i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) arrangere et seminar med temaet “Sakprosa og Etikk”. Seminaret vil foregå i Fritt Ords/NFFs lokaler i Uranienborgveien 2 fra kl 9.30-14.30. Målet med seminaret er dels å reflektere, dels å bidra til en bedre praksis når det gjelder sakprosaens etikk: Hvilke normer for anstendighet bør gjelde for sakprosaen? Og hva med sakligheten i Arne Næss’ dødsår? Og endelig – tre år etter Kildebrukutredningen i Alnæs-sakens kjølvann: Har normene endret seg, og i hvilken retning? Regnes fotnoter fremdeles som leserfiendtlige fremmedelementer og kildelister som akademisk tvang? Etter å ha kartlagt og diskutert disse to temaene ønsker vi å få lagt fram et utkast til en Vær Varsom-plakat for sakprosaforfattere og forlag, kanskje etter modell av pressens tilsvarende. Seminarinnledningene kommer til å være knyttet til aktuelle eksempler fra nylig utgitt sakprosa, og tekstutdrag vil bli delt ut på seminaret med tanke på at diskusjonen skal være konkret og nyttig. Endelig program vil bli offentliggjort senere, men sett allerede nå av dagen i kalenderen!

Sted: NFFs lokaler i Uranienborgveien 2 i Oslo.
Tidspunkt: Onsdag 10. juni kl 10.00-15.00
Seminaret vil være gratis og åpent for alle. Vel møtt!

Diskutér på facebook

Én kommentar til “Seminar om sakprosa og etikk

Kommentarfeltet er inaktivt, bli med i diskusjonen på facebooksiden!