Julia Kristeva til Oslo

24.-26. september i år arrangeres Julia Kristeva-dagene ved Høyskolen i Oslo. Noter arrangementet i kalenderen allerede nå! Kristeva skal selv gjeste høyskolen disse tre dagene, og hun skal tematisere hvordan opplysningstidens frihetsprosjekt og frihetsidealer fortsatt har aktualitet i dagens samfunn. En rekke andre anerkjente fagpersoner og forskere fra inn- og utland vil også bidra i arrangementet, deriblant Charles Gardou, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Lyon. Kristeva-dagene er et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Holbergprisen, og Litteraturhuset bidrar også til deler av arrangementet, som er planlagt som et åpent gratisarrangement for å kunne nå et bredest mulig publikum. Les mer om arrangementet.

Diskutér på facebook