Retorikkseminar ved UiO

Det er duket for retorikkseminar i regi av Forskergruppa for tekst og retorikk ved Universitetet i Oslo igjen. Denne gangen er tittelen «Narrativer i en migrasjonskontekst», og det er Elizabeth Lanza fra Institutt for lingvistiske og nordiske fag som skal forelese. Lanza vil drøfte forholdet mellom språk, kultur og identitet i migranters narrativer. Hun vil dessuten gi en oversikt over lingvistiske tilnærminger til studiet av narrativer, og også presentere et pågående prosjekt om språk og sosialt nettverk hos filippinere i Oslo.

Sted: Undervisningsrom 2, Georg Sverdrups hus, Blindern i Oslo.
Tidspunkt: Mandag 27. april, kl 12.15-13.30
Seminaret er åpent for alle. Vel møtt!

Diskutér på facebook