Klarspråk – kurs og prisutdeling

I en ideell verden ville all informasjon fra det offentlige være krystallklar, lettfattelig og utvetydig. I virkeligheten ser vi at det forekommer både tåkeprat og tullprat, vage formuleringer og kanskje til og med dårlig språk. Med klarspråk menes «korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige», ifølge Klarspråk – nettsiden for et prosjekt som involverer og engasjerer sakprosamiljøet ved Universitetet i Oslo.

Prosjektet Klarspråk ble opprettet i 2008 som et tiltak for å «øke oppmerksomheten om klarspråk i statsforvaltningen og legge forholdene til rette for at statlige virksomheter skal kunne forbedre språket i sin skriftlige kommunikasjon med innbyggerne». Oppgaven til prosjektet skal være å «arbeide med enklere språk og mer tilgjengelig innhold i offentlige publikasjoner og brev rettet mot innbyggere (bl.a. sammen med Språkrådet)».

Klarspråk arrangerer kurs for saksbehandlere, ledere og andre som arbeider i statlig forvaltning 26.-27. mai.
Kurstittel: Klart språk i forvaltningen
Tidspunkt: 26.-27. mai, kl. 09.00-15.00 hver av dagene.
Sted: Rica Victoria hotell, Oslo.

Påmeldingsfrist: 1. mai
Kurset skal gi en innføring i hvordan man kan skrive leservennlig, klart og presist, og gi råd om hvordan tekster kan gjøres lettere å lese. Det er gratis adgang for statsansatte. Les mer om kurset.

Prisutdeling for klart språk
I år skal Statens klarspråkpris deles ut for første gang. Prisen går til «statsorganer som gjør en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, godt og brukervennlig språk i sine tekster til publikum». Kandidater kan nomineres fram til 15. mai. Les mer om klarspråkprisen

Diskutér på facebook