Sakprosa i skolen – forskningsideer

Jeg lanserte forleden noen ideer til forskningsprosjekter om sakprosa i skolen på en samling i forskernettverket Språk i utdanning. Lyst til å være med å sette dem ut i livet? Her er de i alle fall:  Prosjekt i én enkelt ungdomsskoleklasse: Argumenterende sakprosa med særlig vekt på copia og scaffolding • Inspirert av ”Nadderud-prosjektet” (Skriving i alle fag): Lesning og skriving i yrkesutdanning av et knippe funksjonelle sakprosasjangere i et utvalg fag i et utvalg skoler. • Landslaget for norskundervisnings sakprosakanon: Følgeforskning i et utvalg skoleklasser • Kulturelle (geografiske,  sosiale og etniske) aspekter ved lesevansker/leseferdigheter i møtet med skolens sakprosatekster • Elevens arbeid med læremidler på nett og papir • Utviklingen av muntlige og digitale ferdigheter i presentasjoner av sakprosatekster • Prosjekt i én enkelt videregående skoleklasse: Samspillet mellom skjønnlitteratur og sakprosa i prosjektarbeid • Kritisk lesning av læreverk med vekt på forståelse av språk, kommunikasjon, tekst • Kvantitativ gjennomgang av norsk-, engelsk- og fremmedspråklæreverk med vekt på fordelingen mellom sakprosa og skjønnlitteratur i tekstutvalgene og oppgavene • Samarbeid Stanford/UiO: Elevers og læreres arbeid med et lite knippe engelskspråklige, argumenterende tekster.

Diskutér på facebook