Kort om sakprosa og litteraturformidling

Litteraturformidling kommer dårlig ut når det gjelder å nå skoleelever med et kunst- og kulturtilbud, og skjønnlitterære forfattere skal nå få opplæring. Hvordan kan vi få også sakprosa ut til skolene? Dette tar Arild Stubhaug, leder i Frilandsutvalget i Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening, opp i et kort innlegg i Aftenposten med tittelen «Forfattarar på skolebenken».

Diskutér på facebook