Mer om innkjøpsordningen

Trond A. Andreassen, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatterforning, slår tilbake mot Ingunn Øklands kritkk av Kulturrådets innkjøpsordning for sakprosa. økland mente at en utvidelse av ordningen er overflødig, og brukte som argument Atensposten artikkel fra forige uke om at bøker støver ned i bibliotekenes hyller. I tillegg hevder hun at både kulturkomiteen og enkelte forfattere er kritiske til utvalget av innkjøpte bøker. Andreassen stiller seg uforstående til kritikken, som er basert på stikkprøve fra ett enkelt bibliotek, og hevder at det var almenn enighet om at man ønsket mer sakprosa ved det store bibliotekmøtet i Bergen i fjor. Når det gjelder utvalget av innkjøpte titler mener Andreassen at ordningen må opp i 100 innkjøpte titler –  slik kulturministeren flere ganger har forespeilet – før man vil kunne oppfylle kravene til innkjøpte titler. Les innlegget «Mer sakprosa til bibliotekene».

I Aftenposten kan vi også lese at de norske bibliotekene tar den senere tidens debatt om innkjøpsordnignen som en utfordring. De ønsker nå å gjennomføre en reform som skal sette dem bedre istand til å forvalte de statlige innkjøpsordningene. Les «Bibliotekene tar utfordringen«.

Diskutér på facebook