«Triviallitterært» om Hamsun og Garborg.

Atle Kittang anmeldte Eldrid Lundens Modernisme eller litterær populisme? – eit essay om Arne Garborg og Knut Hamsun i Dag og Tid i januar, i anledning Hamsunåret. Kittelsen omtaler Lundens essay som en «pamflett» og «triviallitterær sakprosa», og slutter seg til anmelderen i Bergens Tidende som like før jul kalt utgivelsen for «karaktermord» av Hamsun. Les Kittelsens anmeldelse.

Diskutér på facebook