Vitenskapsdebatt i kjølevannet av Snåsamannen

Biografien Snåsamannen av Ingar Sletten Kolloen ble en bestselger før jul i år, og boka var opptakten til en omfattende mediedebatt der tradisjonell legevitenskap har blitt stilt opp mot alternative behandlingsformer. Forskere har vært kritiske til det generelle kunskapsnivået på området medisin, samtidig som de har blitt beskyldt for å være arrogante og bombastiske. Men er en slik dabatt egentlig rettferdig – eller fruktbar – når den ene siden består av forskere som er opplært til å skaffe vitenskapelig belegg for alt de sier, mens den andre siden består av politikere som slipper unna med argumenter av typen «det finnes mer mellom himmel og jord…»? Dette og flere spørsmål tas opp i artikkelen «Vitenskap mot folketru» i siste nummer av Forskerforum (side 13). Last ned Forskerforum nr 3: «Fornuft og følelser.»

Diskutér på facebook