Retorikkseminar i mars

Forskergruppa for tekst og retorikk, ved Universitetet i Oslo, viderefører sin serie av retorikkseminarer 30. mars med et foredrag ved Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap på Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Berge skal snakke om pressehistorie, nærmere bestemt utviklingen og etableringen av den nordiske pressens tekstkulturer og sjangere på 1700-tallet. Utgangspunktet er blant annet Carolyn Millers sjangerteori om «det påtrengende problem». I Berges foredrag vil en teoretisk tilnærming bli benyttet, og tematisert, for å vise hvordan en retorisk forankret sjangerteori kan hjelpe oss til å forstå teksthistorien generelt, og pressehistorien spesielt, på en ny og rikere måte som et retorisk fenomen.

Tidspunkt: mandag 30. mars, kl. 12.15-13.30
Sted: Undervisningsrom 2, Georg Sverdrups hus, Blindern i Oslo.

Vel møtt!

Diskutér på facebook