Høy temperatur om sakprosainnkjøpsordningen

Torsdag 26. februar offentliggjorde Dagbladet med klar kritikk en rekke av de titler som ikke ble kjøpt inn under Kulturrådets innkjøpsordning for sakprosa i 2008, blant annet Jonas Gahr Støres Å gjøre en forskjell og fjorårets sensasjon, Ingar Sletten K0lloens Snåsamannen. Redaktøren i Prosa, Karianne Bjellås Gilje, slutter seg til kritikken og «mener kulturrådet må ta inn over seg professor Tore Slaattas evaluering av ordningen, som framhever «offentlighetsverdi» som et sentralt kritierium for innkjøp.» Dette tiltredes i høy grad av Sakprosabloggens redaktør.

Dagen etter, i Dagens Næringsliv,  svinger forlaget Manifests sjefredaktør Håkon Kolmannskog øksa over sakprosainnkjøpene i Kulturrådet. Han gremmer seg blant annet over at Lotta Elstads bok «En såkalt drittjobb» ikke ble innkjøpt.  Hvor ligger så problemet, i innkjøpsbudsjettet eller i sakprosaens litterære kvalitet? I det samme oppslaget gjentar tidligere leder av Kulturrådets innkjøpskomité, Aslaug Nyrnes, sitt synspunkt at «Det finnes ikke nok god sakprosa» til noen kraftig utvidelse av budsjettet, og dermed av antall innkjøpte titler. Tiltredes ikke!

Diskutér på facebook