Underutviklet sakprosakritikk?

22. januar var det seminar og debatt om litteraturkritikk i NFFs lokaler i Oslo. I kommentaren til innlegget om seminaret skriver Johan L. Tønnesson om det han kaller «en farlig sjanger-sjåvinisme i sakprosadebatten». Nå kan du lese Ivo de Figueiredos debattinnlegg som sto trykket i Prosa i etterkant av seminaret. «Det trengs bedre utviklede, sjangerspesifikke kriterier å vurdere sakprosaen etter», hevder de Figueiredo. «Sakprosaen lider under en underutviklet og til dels feilkalibrert litterær institusjon.»

Diskutér på facebook